Vind een filosoof

Customize your Search
Expertise
werkgroep
Provincie
profile-pic
Als Filosofisch Practicus wil ik mensen helpen bij het cultiveren van hun eigen denken. Ik ben van m...
Expertise
Filosofisch Consulent, Kinderfilosoof, Organisatiefilosoof, Anders
Aanvullende expertise
ISVW - Filosofisch Practicus
profile-pic
Filosoferen met creatieve werkvormen, zoals spel en kunst; Auteur Filosofische Vaardigheden; Docent ...
Expertise
Filosoof in het Onderwijs, Organisatiefilosoof, Socratisch Gesprekleider
Aanvullende expertise
Interculturele Filosofie
profile-pic
Thinkery Tells ofwel denker vertelt ofwel hardop denken. Het verwoorden van je gedachten zorgt voor ...
Expertise
Filosoof in het Onderwijs, Kinderfilosoof, Anders
Aanvullende expertise
Visual Thinking Strategies ADHD Overgangsfilosoof Studenkisoof
profile-pic
Vanuit Leren Filosoferen trainen we docenten en gespreksleiders. Als lerarenopleider aan de Thomas M...
Expertise
Filosoof in het Onderwijs, Kinderfilosoof, Socratisch Gesprekleider
Aanvullende expertise
Begeleider van jongerenberaden Begeleider van scenariomethode voor ontwikkeling van strategische beleidsplannen
profile-pic
Als kinderfilosoof filosofeer ik met kinderen van kleuter tot puber over filosofische vragen, mediaw...
Expertise
Filosoof in het Onderwijs, Kinderfilosoof, Organisatiefilosoof
Aanvullende expertise
Programmamanager Week van de Kinderfilosofie
profile-pic
Denkpraktijk van Es: Loop je vast in het gesprek of in je eigen denken? Wil je vastgeroeste denkpatr...
Expertise
Filosofisch Consulent, Filosoof in het Onderwijs, Socratisch Gesprekleider
Aanvullende expertise
Filosofisch Practicus / Lerarenopleider / Trainer / Beleidsadviseur
profile-pic
RUL filosofie/boeddhologie Socratisch boeddholoog Wijsgerig coach Oprichter aANZet (tot een wij...
Expertise
Filosofisch Consulent, Filosoof in het Onderwijs, Socratisch Gesprekleider
Aanvullende expertise
Interculturele filosofie
profile-pic
Ik ben Anneline Mook (1966), gekwalificeerd filosofisch counselor. Sinds 2007 voer ik mijn praktijk ...
Expertise
Filosofisch Consulent, Socratisch Gesprekleider, Anders
Aanvullende expertise
Maatschappij(kritiek). Onze vrijheid ontlenen we aan waarden die leven in de samenleving maar zijn niet vanzelfsprekend. Reflectie hierop en gevolgen voor het handelen kunnen onderdeel zijn van gesprekken/dialogen/cursussen. Deep ecology,- democracy.
profile-pic
Ik leid denkgesprekken: een-op-een en met groepen (socratisch gesprek). Daarnaast organiseer ik ...
Expertise
Filosofisch Consulent, Socratisch Gesprekleider, Anders
Aanvullende expertise
- Filosofische gesprekken een-op-een
- Socratisch gesprek
- Diversiteit en interculturaliteit (o.a. programma voor statushouders in Den Bosch 2017-2019)
profile-pic
Marja Havermans studeerde Nederlands en filosofie. Ze werkte in het onderwijs en in de communicatie,...
Expertise
Filosofisch Consulent, Socratisch Gesprekleider, Anders
Aanvullende expertise
Trainer Docent Auteur
profile-pic
Timon Meynen (1963) studeerde filosofie en grondslagen en geschiedenis van de psychologie in Groning...
Expertise
Filosofisch Consulent, Socratisch Gesprekleider, Anders
Aanvullende expertise
Docent
Auteur
Vertaler
profile-pic
De cliënt in contact met zijn/haar eigen wijsheid brengen is wat ik doe. Zowel particulier als organ...
Expertise
Filosofisch Consulent, Organisatiefilosoof, Anders
Aanvullende expertise
Brainstormingsessies zowel voor individu als groep
Filosofische wandelingen als middel om de relatie tussen ons en de wereld te duiden. Alsmede onze relatie tussen mens en natuur
Doorbreken impasses, voornamelijk de impasses die zich voordoen tussen werkgever en werknemer.
profile-pic
Mijn fascinatie voor mensen, organisaties, de Natuur en filosofie probeer ik samen te brengen in De ...
Expertise
Filosofisch Consulent, Organisatiefilosoof, Socratisch Gesprekleider
profile-pic
Filosofisch practicus | Vragensteller | Tekstschrijver | Bestuurskundige | Dialoog begeleider
Expertise
Filosofisch Consulent, Organisatiefilosoof, Socratisch Gesprekleider
Aanvullende expertise
www.denkmolen.nl
profile-pic
Pastte als directeur participatie bij ministerie van Infrastructuur en Waterstaat praktische filosof...
Expertise
Filosofisch Consulent, Organisatiefilosoof, Socratisch Gesprekleider
Aanvullende expertise
Beoefenaar van het kralenspel Mede-Oprichter van La Scuola, Academie voor levenskunst
profile-pic
Expertise
Filosofisch Consulent, Organisatiefilosoof, Socratisch Gesprekleider
profile-pic
Verwondering, verbazing, over de vanzelfsprekendheden die je overal tegenkomt, het plaatsen van vraa...
Expertise
Filosofisch Consulent, Organisatiefilosoof, Socratisch Gesprekleider
Aanvullende expertise
Stoïcijns coachen Filosofische levenskunst
profile-pic
Docent filosofie in het middelbaar onderwijs. Gespreksleider filosofische gesprekken.
Expertise
Filosoof in het Onderwijs, Socratisch Gesprekleider
Aanvullende expertise
Middelbaar filosofieonderwijs, socratisch gesprek
profile-pic
~~filosoof en gesprekspartner~~. Robert studeerde filosofie in Nijmegen met philosophy of mind als ...
Expertise
Filosofisch Consulent, Filosoof in het Onderwijs
Aanvullende expertise
Een luisterend oor, meedenken en/of tegenspreken.
profile-pic
Welkom! Jarenlang al voer ik gesprekken, als coach, als docent, als supervisor, in de rol van psycho...
Expertise
Filosofisch Consulent, Socratisch Gesprekleider
Aanvullende expertise
Geestelijke gezondheidszorg, medicus, zorg, geneeskunde, ethiek, kunst/muziek/dans, beroep&bedrijf.
profile-pic
Ik ben veertig jaar werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs, als docent, decaan, studieleider, ...
Expertise
Filosofisch Consulent, Socratisch Gesprekleider
Aanvullende expertise
Gespreksleider moreel beraad Vertrouwenspersoon Trainer gesprekstechnieken Mediator
profile-pic
Als filosofisch consulent werk ik vanuit een humane benadering waarbij de onderzoekende houding van ...
Expertise
Filosofisch Consulent, Socratisch Gesprekleider
Aanvullende expertise
Counselor Existentieel Welzijn
Wandelcoach
profile-pic
"Het is onmogelijk dat iemand iets leert, waarvan hij denkt dat hij het al weet" - Epictetus ...
Expertise
Filosofisch Consulent, Socratisch Gesprekleider
Aanvullende expertise
Docent filosofie en levensbeschouwing
profile-pic
Filosofische gesprekken. Vanuit nieuwsgierigheid en een verlangen naar verwondering, samen op onderz...
Expertise
Filosofisch Consulent, Organisatiefilosoof
Aanvullende expertise
'Critical friend'
'Compassionate friend'
profile-pic
"Doen leert je de waarde van denken te waarderen" Al doende geef ik vorm aan mijn leven. Ik sta st...
Expertise
Organisatiefilosoof, Anders
Aanvullende expertise
Organisatie-coach, Coaching - Persoonlijk leiderschap
profile-pic
Ik studeerde filosofie in Tilburg aan de UvT en ben afgestudeerd op modale logica als wetenschapsfil...
Expertise
Kinderfilosoof, Socratisch Gesprekleider
Aanvullende expertise
Filosofisch Café
profile-pic
Organisator en begeleider Filosofische Cafés, filosofische themagesprekken en filosofische wandeling...
Expertise
Anders
Aanvullende expertise
Filosofisch gespreksleider
profile-pic
Tijdens mijn promotieonderzoek in de antieke filosofie ondervond ik dat het wetenschappelijke kringe...
Expertise
Anders
Aanvullende expertise
Filosofische dialogen 1-op-1 en in groepen Ik begeleid wetenschappers met vragen op het gebied van (levens)loopbaan, zingeving, balans, bezieling. Daarbij put ik o.a. uit Hellenistische filosofie, embodied philosophy, en een breed scala aan coachtechnieken.
profile-pic
Oorspronkelijk kom ik uit het buitengebied van Tilburg. Mijn jeugd was in zekere zin de ultieme voor...
Expertise
Anders
Aanvullende expertise
Personal coach en relatiecoach
profile-pic
Herman de Neef (1960) is filosoof en ondernemer. Hij is afgestudeerd in de existentiefilosofie op h...
Expertise
Anders
Aanvullende expertise
Existentiefilosofie Zorg en GGZ Autisme en zingeving Ondernemerschap
profile-pic
Heeft diverse functies op het gebied van Human Resource Management bekleed, onder andere bij de Bije...
Expertise
Anders
Aanvullende expertise
Existentieel counselor, organisatie-advies
profile-pic
Ernst Meijer (1967), filosoof en natuurkunde met loopbaan in advieswerk en leiding geven.
Expertise
Anders
Aanvullende expertise
Filosofisch Practicus, Executive Coach, Socratisch gespreksleider, Organisatiefilosoof
profile-pic
Expertise
Anders
profile-pic
Op reis. Bestemming onbekend. Waarom op reis? Het oneindige potentieel ligt buiten mijn comfortzone.
Expertise
Anders
profile-pic
Coach existentieel welzijn. Op dit moment 20 jaar verbonden aan het Centrum voor Zelfbezinning (CvZ ...
Expertise
Anders
Aanvullende expertise
Zijnsbenadering © Bestaan, hoe beleven we het?
profile-pic
"Er is een deur", fluisterde hij. "Waar gaat die naartoe?" "Hij blijft waar die is denk ik."
Expertise
Filosoof in het Onderwijs
Aanvullende expertise
filosofische gesprekken met kinderen, jongeren en volwassenen
profile-pic
Ik houd me sinds 1996 professioneel bezig met sociale veiligheid in de klas. Ik ben leerkracht, ther...
Expertise
Filosoof in het Onderwijs
Aanvullende expertise
pesten, cyberpesten en sociale veiligheid
profile-pic
Onder de naam Zin-in-Zicht heb ik sinds 2010 een gecombineerde praktijk voor coaching, filosofische ...
Expertise
Socratisch Gesprekleider
Aanvullende expertise
Gespreksleider Moreel Beraad. Filosofisch consulent
profile-pic
Kristof Van Rossem is Master in de religiewetenschappen en in de filosofie. Als zelfstandige begelei...
Expertise
Socratisch Gesprekleider
Aanvullende expertise
filosoferen met kinderen, lerarenopleider filosofie, docent ISVW, specialist 'de kunst van het vragen stellen'.
profile-pic
Caroline houdt haar filosofische gesprekken in de vorm van wandelgesprekken in de natuur. Ze behaald...
Expertise
Filosofisch Consulent

Disclaimer: de VFP is geen beroepsvereniging en onze leden werken op basis van hun eigen vaardigheden