Werkgroep Medisch & Gezondheidszorg

Waarom medisch en gezondheidszorg?
Artsen, verpleegkundigen, apothekers, psychiaters en psychologen. Ze werken dag in dag uit in de zorg: een complex werkveld waar iedere enkeling vroeg of laat te maken krijgt met kwetsuren, ziekte, genezing en dood.

Wie ervoor werkt kent vaak de ‘roeping’: alle mooie en waardevolle kanten van het vak. Maar ook de last van levenslange loopbanen, en de medisch-ethische verwikkelingen die tot denken stemmen. Dit geeft natuurlijke spanningen met de bedrijfsmatige doelstellingen, administratie, financiering of wet- en regelgeving. Voor een individu kan het gaan schuren of tot gewetenskwesties leiden.

Tegelijk is de medische zorg een historisch en collectief verworven goed. Je zou een goede zorg een blijk van cultuur en beschaving kunnen noemen. Het omvat een maatschappelijke ordening met beroepsgroepen voor specialisaties, instituten, met wettelijke waarborgen, voortgestuwd door onderzoek en wetenschap. Wie in de zorg werkt krijgt steevast met complexe overwegingen te maken. Maar onder de druk van dagelijks werk zegt menigeen ‘ik heb geen tijd om na te denken’. Terwijl het motortje van vragen blijft draaien.

Eerste proef geslaagd
Met ‘Tijd voor Reflectie’ heb ik in 2020 een filosofische praktijk specifiek voor deze groep in het leven geroepen. Er is behoefte aan, zo blijkt uit een jaar proefdraaien. De uitkomsten worden zeer gewaardeerd, wat blijk geeft dat het verder mag groeien. Daarom zet ik nu de volgende stap in samenwerking met de VFP.

Interesse?
Ik ben op zoek naar mensen, filosofen, artsen, apothekers, psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, bestuurders en onderzoekers die hier verder op willen reflecteren en dit willen bespreken in een nog op te richten werkgroep.

Heeft u interesse?

Meldt u dan bij:
Marco D’Agata
06 39 40 0555)
marco.dagata@tijdvoorreflectie.nl
www.tijdvoorreflectie.nl

of
Peter van Hooft