Werkgroep Netwerk Existentiële Filosofie

Netwerk Existentiële Filosofie (NEF), dat deel uitmaakt van de Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP), biedt een podium aan praktiserende filosofen, counselors en coaches die te maken hebben met existentiële vragen en die elkaar vanuit verschillende professionele achtergronden wijsgerig willen verrijken.

Existentiële vragen, ook wel bestaans- of levensvragen genoemd, komen voort uit persoonlijke ervaringen die uitdagen om fundamenteel te reflecteren op wat het betekent mens te zijn. Bij deze reflectie maken we gebruik van een veelheid aan filosofische bronnen, zoals wijsheidstradities, literatuur, muziek, levenskunst, psychologie en spiritualiteit.

De vraagstukken en kwesties die belicht worden zijn talloos. Enkele voorbeelden: levensdoel, zingeving, liefde, geluk, vrijheid, verantwoordelijkheid, vriendschap, breukervaringen, ouderschap, verlies, sterfelijkheid, rouw, eenzaamheid en samenleven.
De wijze waarop de reflectie plaatsvindt, hangt qua vorm en inhoud af van de creatieve inbreng van de actief participerende netwerkleden. Hierdoor is er bijvoorbeeld ruimte voor zowel het bespreken van begeleidingspraktijken als voor theorievorming, en worden thema’s dus zowel praktisch als theoretisch benaderd.

Naast activiteiten voor en door de netwerkleden onderling, wil het netwerk verder groeien.
Zij doet dit onder meer door zich periodiek te presenteren binnen VFP-verband en op sociale media, opdat er door duidelijke profilering voor geïnteresseerden gelegenheid blijft om zich bij het NEF aan te sluiten.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten? Stuur dan een mailtje naar het NEF.