Werkgroep Stoïcijnse Filosofie

De Stoïcijnse filosofie neemt in populariteit snel toe. Niet alleen de schaatser Marc Tuitert is er beter door geworden, volgens eigen zeggen, maar ook in de psychotherapie is de cognitieve therapie, beïnvloed door het stoïcijns denken, wijd verspreid. Zo worden ideeën daaruit her en der gebruikt op een instrumentele of praktische manier zonder aandacht voor de bredere filosofie.

In deze werkgroep willen we de Stoïcijnse filosofie in alle opzichten recht proberen te doen, en proberen toe te passen, door:
– ideeën uit de stoïcijnse filosofie samen bestuderen, het doordenken en het actualiseren ervan
– oefeningen en werkvormen daaruit uitproberen
– de maatschappelijke, sociale en politieke relevantie van de stoïcijnse filosofie onderzoeken
– vormen van stoïcijns consulentschap, stoïcijns coachen e.d. belichten en uitproberen
– de stoïcijnse filosofie te laten zien als mogelijke inspiratiebron voor filosofisch consulenten.

De Stoïcijnse werkgroep wil al die mensen die gefascineerd zijn door de stoïcijnse filosofie een platform bieden om samen aandacht te besteden aan dit onderzoeksterrein. Met name gaat het dan om de Romeinse stoa: Seneca, Marcus Aurelius en Epictetus. Dit door bijeenkomsten te houden, workshops te organiseren en artikelen te schrijven.

Heb je vragen? Belangstelling? Wil je meedoen? Neem dan contact met ons op:

Dennis de Gruijter
info@stadsfilosoofgouda.nl
www.doendoordenken.nl

Ronald Wolbink
r.wolbink@gmail.com
www.ronaldwolbink.nl